Diversifikacijos strategija ppt slideshare. Investavimo rizika ir jos valdymas

Rizikos valdymas, Diversifikavimo strategijos powerpoint

Kapitalo rinkos ir portfelio diversifikavimo teorijos Šziere. Strategi niai pasirinkimai Diversifikavimo strategijos powerpoint, Pagal R. GinevičiųProduktų, kurie skiriasi nuo įmonėje gaminamų tuo, kad sudaro galimybes juos realizuoti naujose rinkose, gamybą ir pardavimą; Įsiliejimą į naujas rinkas, kurios skiriasi tuo, kad sudaro įmonei sąlygas gaminti naujus produktus; Papildomas diversifikavimo požymis — sprendimų, susijusių su gamybos kitos pagrindinės veiklos programos plėtojimu, ilgalaikiškumas nekeičiant tos veiklos, kuri įmonei yra svarbiausia.

diversifikacijos strategija ppt slideshare

Diversifikacijos rūšys 1. Susijusi gimininga. Susijusi su artimais produktais, kur X įmonė siekia išnaudoti marketinge, gamyboje, technologijoje ir diversifikacijos strategija ppt slideshare srityse sinergijos teikiamą naudą.

diversifikacijos strategija ppt slideshare

Nesusijusi negimininga. Linkusi turėti ryšį su diversifikavimo strategijos powerpoint produktais, kai įgijamos kitos įmonės, veikiančios kitose veiklose.

Įmonės diversifikavimo galimybių ribos pagal R. Porterio strategijos Strateginis konkurencinis pranašumas Mažos išlaidos Klientų suvokiamas unikalumas Platus taikinys Visa rinka Strateginis taikinys Siauras taikinys Rinkos segmentas Pagrindinės būdingosios M. Diferenciacija Vartotojo suvokta prid.

diversifikacijos strategija ppt slideshare

Firmos strategijos kūrimo procesas. Įmonės strategijos ir plėtros perspektyvų krizės metu analizė Žurnalo įmonės strategijos straipsnio rengimo procesas. Susikoncentravimas į diferenciaciją Suvokta prid.

diversifikacijos strategija ppt slideshare

Pagrindinė įsigijimų problema Yra susijusi su naujos kompanijos gebėjimais integruotis į pagrindinės kompanijos veiklos sritis. Jungtinė plėtra Kai dvi ar daugiau organizacijų dalijasi ištekliais ir veikia tam, kad įgyvendintų bendrą strategiją.

diversifikacijos strategija ppt slideshare

Svarbi informacija