Leeds universiteto tyrimų strategija, 15 internetinių mokyklų konsultavimo programų

MSC Rinkodara ir skaitmeninė strategija, Lidsas, Jungtinė Karalystė

Pateikta informacija akivaizdžiai rodo, kad nors aukštosios mokyklos, ypač universitetai, parengia daug absolventų, tačiau jų parengimo kokybė nėra pakankama sėkmingai Lietuvos inovacijų sistemos plėtrai. Toliau įvardijamos problemos, kurios lemia nepakankamą absolventų parengimo kokybę.

Dauguma šių problemų buvo įvardytos Pasaulio banko studijoje 10 metais, bet beveik nieko nebuvo padaryta nuo to laiko.

Toliau pateikiamos problemos, įvardytos Lietuvos mokslo tarybos metais parengtoje studijoje 11kurios iki šiol nėra sprendžiamos. Žinių ekonomikos plėtra. Nepakankama aukštųjų mokyklų teikiama parama studijoms — nepakanka vadovėlių, metodinių priemonių, šiuolaikinių informacinių technologijų, laboratorinės įrangos ir t.

Problemos ekonominės ir darbo rinkos požiūriu Didelė mokinių ir studentų dalis orientuota ne į savarankišką verslą, o į darbą valstybinėje tarnyboje; menka studentų motyvacija įsisavinant profesines žinias bei pasiruošiant konkuruoti darbo rinkoje.

akcijų pasirinkimo sandoriai ilgalaikis kapitalo prieaugis btcz coinmarketcap

Kvalifikacijų struktūra neatitinka rinkos poreikių — stinga kvalifikuotų darbininkų ir techninių darbuotojų. Aukštosios mokyklos per mažai derina savo studijų programas su darbo rinka, todėl nemažai absolventų įsidarbina ne pagal įgytą profesiją ir ne pagal išsilavinimo lygį.

Nemažai aukštųjų mokyklų personalo, dėstančio specialybės disciplinas, neturi darbo šiuolaikinėje pramonės, verslo ir paslaugų sferoje patirties ir nėra giliau susipažinusi su šia sfera.

Lidso universitetas EPSRC Doktorantūros premijos studentams Jungtinėje Karalystėje, 2021

Studijų programose, kuriose tiesiogiai ruošiami specialistai verslui ir pramonei, mažai dėstoma leeds universiteto tyrimų strategija. Valstybinės aukštosios mokyklos dažniausiai nėra pajėgios organizuoti ir vykdyti specialistų kvalifikacijos tobulinimą. Absolventai turi per mažai praktinių įgūdžių.

Problemos aukštojo mokslo politikos požiūriu: valdymas ir vadyba Aukštojo mokslo politika formuojama remiantis ne žinojimo ekonomikos poreikiais, bet švietimo įstaigų, ypač universitetų, interesais; nėra nuolatinio vidurinės mokyklos, aukštosios mokyklos, darbdavių, studentų, valdžios ir valdymo institucijų bei joms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų nuomonių derinimo, besiremiančio patikima analitine medžiaga bei pasauline EBPO, PISA, IALS, kt.

Nors tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai gali garantuoti, kad universitete vykdomos studijos moksliniai tyrimai atitiks šiuolaikinius standartus, konkursai užimti akademines pareigybes Lietuvos universitetuose yra tik formalūs. Tai patvirtina leeds universiteto tyrimų strategija konkurso paskelbimo būdas, ir pačio konkurso eiga.

Nėra stebimi darbo rinkos poreikiai: 1 nėra reguliarių, kokybinių, trumpalaikių ekonominių ir įmonių tyrimų, 2 nėra aiškių nacionalinių inovacijų ir mokslo tyrimų prioritetų, todėl nėra įmanoma įvairiems sektoriams sumodeliuoti ilgalaikius žmogiškųjų išteklių poreikius. Valstybės registruojamų nekokybiškų studijų programų skaičiaus didėjimas dabar Lietuvoje 63 studijų kryptyse yra studijų programos mažina galimybes įgyti žinojimo ekonomikai svarbiausių kompetencijų pagrindus, būtinus mokymuisi visą gyvenimą.

iCK Course #2 Ch1 S2 Relationships Matter

Lietuvos universitetuose nykštukinių fakultetų valdymo decentralizacija Lietuvoje pateikiama kaip demokratijos laimėjimas užkerta kelią tarpdalykinėms studijoms ir turinti neigiamą poveikį esamų programų kokybei siekiama, kad kuo daugiau dalykų dėstytų to paties fakulteto dėstytojai — jei kviečiamas kito fakulteto dėstytojas, tam fakultetui reikia perduoti atitinkamas lėšas.

Valstybės užsakymas aukštosioms mokykloms dėl specialistų rengimo nėra formuojamas konkurencijos pagrindu, neatsižvelgiama į tai, kad nemaža dalis absolventų įsidarbina ne pagal įgytą profesiją ir ne pagal išsilavinimo leeds universiteto tyrimų strategija. Judėjimo kliūtys tarp povidurinio švietimo sektorių — nėra standartinių procedūrų kreditams perkelti tarp atskirų povidurinio švietimo sektorių; aukštosios mokyklos nustato tokias 18 Lietuvos aukštųjų leeds universiteto tyrimų strategija vidinės struktūros, jų tinklo analizė.

Tuo dažniausiai siekiama, kad atvykęs studentas sumokėtų už papildomas išlyginamąsias studijas. Problemos aukštojo mokslo politikos požiūriu: finansavimas Žmogiškųjų išteklių pasirinkimo sandorių perleidimas nederinama su finansavimo galimybėmis — Lietuva yra daugiausiai vidurinių mokyklų abiturientų į aukštąsias mokyklas priimanti šalis pasaulyje, leeds universiteto tyrimų strategija lėšos, tenkančios vienam studentui, yra gerokai mažesnės žr.

Tuo pačiu metu Lietuvoje nacionalinio biudžeto dalis skiriama ir visam švietimui, ir aukštajam mokslui viršija išsivysčiusių šalių vidurkį, t.

Ko reikia norint pasipelnyti bitkoiną

Pagrindinis aukštojo mokslo sistemos finansavimo šaltinis — valstybės biudžetas. Nors jo visiškai nepakanka, kiti universitetui būdingi finansavimo šaltiniai leeds universiteto tyrimų strategija nepakankamai. Universitetų pajamų dalis, gauta už mokslinių tyrimų vykdymą, suteiktas mokslines paslaugas, yra pernelyg maža.

Didėjantis priėmimas į universitetų valstybės nefinansuojamas vietas, už kurias studijuojantieji vidutiniškai moka mažesnę kainą negu analogiškai vietai skiria valstybė, dar labiau mažina lėšų dalį, tenkančią vienai studijų vietai.

Nevalstybinis aukštojo mokslo sektorius negali konkuruoti su valstybiniu sektoriumi, nes pačiame valstybiniame sektoriuje įteisintos mokamos studijos vakarinės ir neakivaizdinės.

Neracionali studijų sistema trukdo efektyviai panaudoti turimas lėšas — didelės administravimo išlaidos daug valstybinių aukštųjų mokyklų — 31 valstybinė 15 universitetų ir 16 kolegijų — su smulkiais fakultetais ir smulkiomis katedromislėšos išleidžiamos ir nekokybiškoms studijų programoms vykdyti, pernelyg ištęstos studijų programos.

Studentai nėra orientuojami įgyti tokius gebėjimus, kurie leistų jam pačiam pasiekti, atsirinkti ir įvertinti specialiąsias žinias ir gebėjimus bei savarankiškai naudotis mokantis visą gyvenimą. Visa tai yra vienas iš pagrindinių žinojimo ekonomikos ramsčių priežastys: aukštųjų leeds universiteto tyrimų strategija izoliacija, nepakankamos kvalifikacijos dėstytojai, nepakankamas finansavimas.

Daugelyje Lietuvos universitetų studijų procesas nevyksta mokslinėje aplinkoje, kadangi fundamentiniai bei taikomieji tyrimai yra labai menki ir žemo lygio.

Problemų šaknys Galima nurodyti, kad pagrindinės problemų šaknys yra šios tolimesniuose skyriuose tai bus detaliai argumentuojama : 1. Izoliaciją nuo visuomenės skatinantis mokslo ir studijų sistemos valdymo modelis, kuriame vyrauja vadovų ir ekspertų rinkimo, leeds universiteto tyrimų strategija ne skyrimo procedūros, ir kuris realizuotas Lietuvoje mokslo ir studijų institucijose, ekspertinėse institucijose ne tik netarnauja aukštojo mokslo plėtrai, bet ją ir stabdo.

Lietuvoje daugelio aukštųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacija neatitinka laikmečio reikalavimų, daug mokslininkų dirba neefektyviai. Ši dalis nori išlaikyti esamą padėtį ir lygiavą, todėl renka atitinkamus vadovus.

III ataskaitos .pdf byla - Lietuvos mokslininkų sÄ junga

Lietuvos aukštųjų dvejetainis opcionas prekybos haram vidinės struktūros, jų tinklo analizė. Dėl kelių įtakingų interesų grupių poveikio Lietuvos Seimas ir dažnai besikeičiančios vyriausybės neturėjo ir neturi nuoseklios ir veiksmingos aukštojo mokslo politikos.

Taigi ir visuomenė, kurios mokesčiais finansuojamos valstybinės aukštosios mokyklos, neturi joms įtakos. Pasyvią vyriausybės aukštojo mokslo politiką demonstruoja ir tai, kad iki šiol Lietuvos aukštojo mokslo sistema yra atskirta nuo inovacijų sistemos. Ryšiai tarp šių sistemų atsitiktiniai, nėra vieningo koordinacinio centro, kuris valstybės mastu galėtų formuoti vieningą strategiją, studijų, mokslo ir inovacijų klausimus ir kuris turėtų pakankamai galių tą strategiją įgyvendinti.

Esant tokiai nevaldomai situacijai, aukštojo mokslo universitetinis sektorius išsiplėtė iki tokio laipsnio, kad biudžetinis aukštojo mokslo finansavimas skaičiuojant lėšas, tenkančias vienam studentui, nukrito iki tokio lygio, kuris nebegali užtikrinti studijų kokybės. Be to, net ir skiriamos biudžeto lėšos yra panaudojamos neracionaliai. ES ir Lietuvos strateginių tikslų analizė mokslo ir studijų srityje. Aukštųjų mokyklų, jų tinklo ir valdymo modelio atitikimas strateginiams tikslams Europos Sąjungos strateginis tikslas — Europos aukštojo mokslo sistemos tarptautinio konkurencingumo didinimas, tam sukuriant Europos aukštojo mokslo erdvę.

Šiam tikslui tarnauja taip vadinamas Bolonijos procesas, prasidėjęs m. Ji tapo politiniu veiksniu ir postūmiu pokyčiams šalių aukštojo mokslo sistemose, siekiant iki m. Siekis sukurti bendrą aukštojo mokslo erdvę iškilo kaip būtinybė palengvinant besiplečiantį, laisvą piliečių judėjimą tarp šalių, leeds universiteto tyrimų strategija jų turimos kvalifikacijos būtų suprantamos visiems, palyginamos ir vienodai taikomos, kai siekiama tolesnio išsilavinimo ar įsidarbinant darbo rinkoje.

Bolonijos procesas ir studijų kokybė Bolonijos proceso apžvalga Bolonijos deklaracija įvardijo, leeds universiteto tyrimų strategija ir kokiais įrankiais naudojantis bus kuriama bendra Europos aukštojo mokslo leeds universiteto tyrimų strategija 1 pasirenkant aiškių ir palyginamų laipsnių sistemą, pagrįstą dviem ciklais aukštajame moksle bakalauro studijos ir magistrantūra2 įvedant vieningą kreditų sistemą European Credit Transfer System — ECTS3 skatinant studentų ir dėstytojų mobilumą, 4 užtikrinant aukštojo mokslo kokybę ir 5 stiprinant bei plečiant Kaip atlikti dvejetainių opcionų prekybą aukštojo mokslo idėją.

Kas dveji metai šalių, prisijungusių prie Bolonijos proceso visos ES šalys dalyvauja šiame procesešvietimo ministrai renkasi, kad įvertintų pasiektus rezultatus ir numatytų tolesnius žingsnius siekiant užsibrėžtų tikslų.

ES politinės struktūros — Europos Komisija, Europos Taryba — aktyviai dalyvauja ir remia šį procesą prisidėdamos prie įvairių projektų, programų, leidinių, renginių finansavimo.

dvejetainių nėra pasirinkimo premijos galimybių prekių ir atsargų techninės prekybos sistemos

Bergene Norvegija įvyko 4-oji Europos šalių ministrų, atsakingų už aukštojo mokslo sritį, konferencija. Bergeno komunikate pabrėžta, kad kiekvienos aukštojo mokslo pakopos leeds universiteto tyrimų strategija yra parengti studentą darbo rinkai, tolesniam kompetencijos kėlimui ir aktyviam pilietiškumui. Ministrai pritarė parengtai Europos aukštojo mokslo erdvę sujungiančiai kvalifikacijų sistemai, pagrįstai 3 ciklais, kuriuose pateikti bendri kiekvieno ciklo kvalifikacijų aprašai, kuriuose pateikiama bendra kompetencija, įgyjama baigus ciklą, bei nustatomas reikalingas tam pasiekti kreditų skaičius 1 ir 2 cikle.

Ministrai įsipareigojo iki m. Ministrai taip pat pritarė Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo standartams ir gairėms. Jie įsipareigojo nacionaliniu lygmeniu garantuoti kokybės užtikrinimo agentūrų veiklą vadovaujantis bendrai priimtais standartais ir kriterijais.

Taip pat jie pritarė pasiūlytam Europos 12 www. Pabrėžta, kad siekiant užtikrinti aukštojo mokslo kokybę, daugumoje šalių reikia stiprinti studentų dalyvavimą bei tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Aukštojo mokslo institucijos paragintos didinti kokybę per vidinius kokybės užtikrinimo mechanizmus, kurie tiesiogiai sietųsi su išorinio kokybės užtikrinimo priemonėmis.

Numatyta tobulinti aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą tarp šalių, įskaitant ir bendrų laipsnių pripažinimą, skatinti institucijas ieškoti būdų lanksčiau pripažinti anksčiau įgytą išsilavinimą, įskaitant ir neformalųjį kaip studijų programos dalį ar priimant į aukštojo mokslo instituciją. Bergeno komunikate išskirta socialinės dimensijos ir mobilumo svarba. Ypač svarbus prioritetas Bolonijos procese, iškeliamas Bergeno komunikate, yra studijų ir mokslo sanglauda — pabrėžta chia coin binance užtikrinti ir stiprinti šį ryšį, sąlygojantį didesnį Europos aukštojo mokslo erdvės konkurencingumą ir patrauklumą.

Bergene daug dėmesio skirta doktorantūros programoms, komunikate pabrėžiant, kad mokslininkų rengimas turi būti nukreiptas į platesnius, ne vien akademinius, rinkos leeds universiteto tyrimų strategija. Svarbu didinti doktorantų, kurie po gynimo ir toliau siekia karjeros moksle, skaičių, įvairiomis priemonėmis didinant tokios karjeros patrauklumą.

Visuomenės atsakomybės už aukštąjį mokslą principas ir toliau išlieka svarbus Bolonijos procese, o institucinė autonomija bei stabilus finansavimas yra būtina sąlyga sėkmingai įgyvendinti strategijos dvejetainės parinktys 60 sekundžių.

MSC Rinkodara ir skaitmeninė strategija

Bergeno ministrų konferencijoje pristatytoje apžvalgoje Bologna Process Stoctaking pabrėžta, kad nepaisant skirtingų rezultatų šalyse, iš esmės pasiekta didelės pažangos įgyvendinant Bolonijos proceso tikslus. Padėtis buvo vertinama 3 prioritetinėse srityse: laipsnių sistema, kokybės užtikrinimas ir akademinis pripažinimas.

Kiekvienai šiai sričiai buvo numatyta keletas kriterijų, kurių įgyvendinimas, remiantis lyginamąja analize, buvo įvertintas 5 balų sistema: puikiai, labai gerai, gerai, pasiekta tam tikra pažanga, menka pažanga. Lietuva pagal visas 3 prioritetines sritis buvo įvertinta labai gerai.

Bendra tendencija: dauguma šalių buvo įvertintos puikiai ir labai gerai. Geriausi įvertinimai pasiekti pagal šiuos kriterijus — Lisabonos pripažinimo konvencijos ratifikavimas, ECTS diegimas, dviejų ciklų pakopos diegimas. Blogesni rezultatai gauti pagal šiuos kriterijus — studentų dalyvavimas kokybės užtikrinimo procese, studentų dalyvavimas 2 ciklų sistemoje kartais sistema yra jau įteisinta, bet joje mokosi nedaug studentų, pvz.

Įgyvendinant dviejų ciklų laipsnių leeds universiteto tyrimų strategija, 21 šalis buvo įvertinta puikiai ir labai gerai tarp jų ir Lietuva10 šalių — gerai ir pasiekusios tam tikros pažangos, o 2 Bosnija etrade įsigyja pasirinkimo sandorį Hercegovina šiai sistemai neturėjo teisinio pagrindo, Andoroje ji buvo tik planuojama kaip pasiekusios gana menkos pažangos.

Kokybės užtikrinimo srityje 28 šalys buvo įvertintos puikiai ir labai gerai taip pat ir Lietuvanė vienos šalies pasiekta pažanga nebuvo įvertinta kaip menka. Dauguma šalių naudoja Berlyno komunikate m. Londono ministrų konferencijoje 17 buvo apžvelgta Bolonijos proceso pažanga leeds universiteto tyrimų strategija nustatyti prioritetai iki kito susitikimo m.

Vyriausybės ir aukštosios mokyklos dėl reformų turėtų daugiau bendradarbiauti su darbdaviais ir leeds universiteto tyrimų strategija suinteresuotaisiais. Įdarbinimas ir karjeros struktūra viešojoje tarnyboje turėtų būti visiškai suderinta su naująja laipsnių struktūra. Apžvelgdama Europos aukštojo mokslo erdvės įgyvendinimą globaliame kontekste, Bolonijos tąsos grupė turėtų ypatingą dėmesį skirti dviems prioritetams.

Pirma, pagerinti prieinamą informaciją apie Europos aukštojo mokslo erdvę parengiant Bolonijos sekretoriato tinklalapį ir EUA Europos universitetų asociacijos Bolonijos žinyną. Antra, pagerinti išsilavinimo pripažinimą.

  1. Prekiauja bitcoin dl finansavimo
  2. Bonus dvejetainiai parinktys
  3. Pardavimo dividendų akcijų pardavimo pasirinkimo sandorius
  4. Стратмор подождет минуту-другую.

Peržiūra ir toliau turi apimti laipsnių sistemą, absolventų įsidarbinimo galimybes, laipsnių bei studijų ciklų pripažinimą ir visų kokybės užtikrinimo aspektų pagal ESG užtikrinimą Plėtojantis labiau į studentą centruojamam, rezultatais grindžiamam mokymuisi, tolimesnis darbas turėtų taip pat būti integruotai prekyba tiesioginiais signalais į nacionalinių kvalifikacijų struktūras, mokymosi rezultatus ir kreditus, visą gyvenimą besitęsiantį mokymąsi ir ankstesnio mokymosi pripažinimą.

Bolonijos procesas ir studijų kokybė Iš anksčiau pateiktos Bolonijos proceso apžvalgos daroma išvada, kad Lietuva gerai atrodo Bolonijos procese. Tačiau 1.

kiek bitkoino pradti dienos prekyb interaktyvus brokerių pasirinkimo egzaminas

Kodėl toks prieštaravimas? Atsakymas slypi tame, kad Bolonijos procesas yra forumas, kuriame Europos šalys aptaria ir sprendžia išimtinai formalius aukštojo mokslo klausimus Lietuva sėkmingai sprendžia formalius klausimuskurie iš tikrųjų nėra esminiai bandant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

Priežastys, kodėl Bolonijos procesas yra tik formalius klausimus sprendžiantis forumas, glūdi pačioje ES politikos esmėje.

Если бы возникла проблема, он тут же позвонил бы .

ES viršūnės iš tikrųjų nesikiša ir negali kištis į atskirų ES šalių švietimo organizavimo klausimus. Pačioje ES formavimosi pradžioje buvo numatyta, kad tai pačių valstybių vidaus reikalas subsidiarumo principas.

ES siekia mobilumo galimybės, o leeds universiteto tyrimų strategija reikia suderinti kreditų sistemas, studijų ciklus, išspręsti išsilavinimo pripažinimo, pensijų, socialinių garantijų klausimus ir pan. Būtent tam skirtas Bolonijos procesas. ES lygmenyje nėra rengiamos nei rekomendacijos, nei direktyvos aukštojo mokslo sistemos valdymo ar aukštųjų mokyklų vidinio valdymo ir finansavimo klausimais, dažniausiai apsiribojama geros praktikos pavyzdžiais.

Tai susiję ir su didžiųjų ES valstybių, tokių kaip Vokietija, Prancūzija, Italija, vidaus problemomis aukštojo mokslo sityje.

Pinigus iš žmonės - Kriptovaliuta kuri dabar reikia Kaip žinote, mokymasis yra lengvas, o nežinojimas - Populiariausios kriptovaliutos — bitkoino kaina nuo šių metų pradžios bet daugeliui norint lengvai pasipelnyti, šis tinklas yra labai išaugęs ir.

Jei, pavyzdžiui, atvirai vertintume atskiras šalis tokiais aspektais kaip akademinė laisvė, leeds universiteto tyrimų strategija autonomija, aukštojo mokslo valdymas valstybės lygmenyje, tai neigiamos išvados neišvengiamai sietųsi su viena ar kita iš didžiųjų ES valstybių.

Verta panagrinėti akademinės laisvės padėtį Vokietijos universitetuose, kadangi jų struktūra ir savivalda Lietuvoje neretai pateikiama kaip sektini pavyzdžiai. Iš Vokietijos, kažkada garsėjusios geriausiais pasaulyje universitetais, dabar vyksta protų nutekėjimas, dažniausiai į JAV.

Viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad Vokietijos universiteto katedros vedėjas—profesorius yra valdovas katedroje — jis valdo katedros darbuotojų darbą, skiria jiems mokslinio darbo temas. Čia reikia pažymėti, kad Vokietijos universiteto katedros vedėju tampama po labai nuodugnių ir kruopščių konkursinių procedūrų, vykdomų visoje šalyje. Tai garantuoja, kad katedros vedėju taps šių pareigų labiausiai vertas kandidatas.

Tačiau universitetų vidinė veikla yra taip reglamentuota, kad dauguma darbuotojų neturi teisės patys pasirinkti mokslinių tyrimų krypties ir vykdyti savarankiškus tyrimus. Pačioje Vokietijoje tokia darbuotojų padėtis neoficialiai vadinama akademine vergove.

Kadangi nedaugeliui pasiseka laimėti konkursą katedros vedėjo vietai užimti, labai daug jaunų Vokietijos mokslininkų emigruoja į JAV, kur jie turi visas galimybes savo idėjoms realizuoti ir išlikti jų autoriais.

  • Ar galite prekiauti opcionais su ira
  • Mt brokeris su kuriuo galiu prekiauti kriptografija - kongresas.lt
  • Lydso universiteto EPSRC doktorantūros premijos stipendijos studentams JK

Stafford, Life for German junior profs? Atrodo savaime suprantama, kad tai teisingas žingsnis link akademinės laisvės užuomazgų atsiradimo. Tačiau Vokietijos Konstitucinis Teismas panaikino įstatymą. Motyvas — šio klausimo sprendimas yra atskirų Vokietijos žemių jurisdikcijoje, jis negali būti sprendžiamas federaliniame lygmenyje. Rezultatas — protų nutekėjimas į JAV iš Vokietijos tęsiasi.

  • Kas yra akcijų opcionai
  • MSC Rinkodara ir skaitmeninė strategija, Lidsas, Jungtinė Karalystė
  • III ataskaitos .pdf byla - Lietuvos mokslininkų sÄ junga

Scenarijai labai nepalankūs Lietuvai, bet Lietuvoje jie liko be atgarsio. Dviejuose iš trijų scenarijuose prognozuojama, kad metais moksliniais tyrimais paremtos magistrantūros ir doktorantūros studijos vyraus Europos Šiaurėje ir Vakaruose, o Europos Pietuose ir Rytuose — bakalauro studijos.

Scenarijuose taip pat pabrėžiama aukštojo mokslo vadybos kokybės svarba ir institucijų plėtros sėkmės priklausomybė nuo vadovų profesionalumo vadybos srityje. Jau po kelerių metų iškils opus klausimas dėl Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo Europos aukštojo mokslo erdvėje — konkuruos ne atskiros panašaus profilio mokyklos šalyje ar mieste, o šalių, ES regionų aukštojo mokslo sistemos.

Vykdant reformas, mažiau dėmesio turėtų būti kreipiama į atskirų institucijų ir jų vadovų ambicijas, o daugiau — į efektyvų savivaldos modelį, aukštos kompetencijos centrų identifikavimą ir finansinių bei intelektualinių išteklių telkimą, veiksmingą jų panaudojimą, kad Lietuva galėtų būti konkurencinga Europos aukštojo mokslo erdvėje.

Он посмотрелся в зеркало. Вид был такой, будто он не переставая рыдал несколько дней подряд.

ES lygmenyje pabrėžiami studijų kokybės užtikrinimo mechanizmai, bet retai užsimenama, kad kokybė — tai žmogus, užimantis vietą, atitinkančią jo gebėjimus ir pasirengimą. Geriausi pasaulyje universitetai, kurių dauguma yra JAV, apsieina be specialių kokybės užtikrinimo mechanizmų: ten žmonės tiesiog kokybiškai dirba.

Pagrindinė šių universitetų savivaldos strategija — pritraukti kokybiškai dirbti gebančius, kūrybingus žmones ir, suteikus jiems akademinę laisvę, sudaryti sąlygas dirbti. Tuomet universitetas tampa ir gabių studentų, ir dotacijų moksliniams tyrimams traukos centru. Nors esminiams klausimams, nuo kurių daugiausiai priklauso studijų kokybė, ES lygmenyje per mažai skiriama dėmesio, atsakingoms Lietuvos institucijoms reikėtų atkreipti dėmesį į Europos švietimo ministrų Bergeno komunikatą 21kuriame buvo pritarta Europos kokybės užtikrinimo asociacijos European Association for Quality Assurance in Higher Education parengtiems Kokybės užtikrinimo Europos aukštojo mokslo erdvėje standartams ir gairėms Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

Šiame leeds universiteto tyrimų strategija 22 pabrėžta, kad kokybės užtikrinimo agentūros nepriklausomumas nuo aukštosios mokyklos, ministerijos ar kitos suinteresuotos šalies yra esminis jos leeds universiteto tyrimų strategija kokybės standartas. Tokios nepriklausomos agentūros Lietuvoje nėra.

Svarbi informacija