Mokesčių atskaitymai už akcijų pasirinkimo sandorius, 2 dienų seminaras

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Sandorių vertės koregavimas ir pajamų apibūdinimas iš naujo Jei asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriuose arba ūkinėse operacijose sudaromos arba nustatomos kitokios sąlygos, negu būtų sudaromos ar nustatomos neasocijuotų asmenų tarpusavio sandoriu arba ūkine operacija, tada bet koks pelnas pajamoskuris, jei tokių sąlygų nebūtų, būtų priskiriamas vienam iš tų asmenų, bet dėl tokių sąlygų jam nepriskiriamas, gali būti įtraukiamas į to asmens pajamas ir atitinkamai apmokestinamas.

mokesčių atskaitymai už akcijų pasirinkimo sandorius

Asocijuoti asmenys — asmenys juridiniai arba fiziniai asmenyskai jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų: yra susiję asmenys ; gali vienas kitam daryti įtaką, dėl kurios tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų sąlygos būtų kitokios negu tuo atveju, jeigu kiekvienas šių asmenų siektų sau maksimalios ekonominės naudos.

Kadangi asocijuoti asmenys mokesčių atskaitymai už akcijų pasirinkimo sandorius sandoriams ar operacijoms kontroliuojamosioms transakcijoms gali nustatyti kainą neatsižvelgdami į rinkos dėsnius, jų nustatyta kaina gali neatitikti tikrosios rinkos kainos.

mokesčių atskaitymai už akcijų pasirinkimo sandorius

Tokiu atveju sandorio ar ūkinės operacijos tikroji rinkos kaina apskaičiuojama pagal Finansų ministro įsakymo Nr. Tiek gyventojas, tiek VMI, apskaičiuodami sandorio ar ūkinės operacijos kainą, mokesčių atskaitymai už akcijų pasirinkimo sandorius vadovautis ištiestosios rankos principu — t.

Ištiestosios rankos principas grindžiamas kontroliuojamojo sandorio sąlygų palyginimu su palyginamu sandoriu ar sandoriais. Norėdamas nustatyti ištiestosios rankos principą atitinkančią kontroliuojamojo sandorio kainą, gyventojas: įvertina šį kontroliuojamąjį sandorį Taisyklėse nustatyta tvarka; atlikus šį vertinimą, vadovaudamasis gauta informacija, parenka tarp neasocijuotų asmenų sudarytus sandorius ar ūkines operacijas nekontroliuojamuosius sandoriuskurios galėtų būti naudojamos palyginimui su kontroliuojamuoju sandoriu, nustatant ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą; šiuos parinktus nekontroliuojamus sandorius įvertina vadovaudamasis ta pačia tvarka, kaip ir kontroliuojamąjį sandorį, kuriam gyventojas nori nustatyti ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą; įvertinus kontroliuojamąjį sandorį ir nekontroliuojamuosius sandorius, vadovaudamasis gauta informacija, savo kontroliuojamajam sandoriui parenka ir pritaiko kainodaros metodą.

mokesčių atskaitymai už akcijų pasirinkimo sandorius

Pritaikius kainodaros metodą nustatoma ištiestosios rankos principą atitinkanti kaina. Ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą apskaičiuoja ir gyventojo patikrinimą atliekanti VMI. Tai atlikdama VMI vadovaujasi tik ta informacija, kuri kontroliuojamojo sandorio atlikimo metu prieinama ir gyventojui.

mokesčių atskaitymai už akcijų pasirinkimo sandorius

Tačiau VMI gali vadovautis ir gyventojui neprieinama informacija, jeigu gyventojas VMI pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją. Teises aktai.

mokesčių atskaitymai už akcijų pasirinkimo sandorius

Svarbi informacija