Prekybos strategijos aprašymas

Prekybos strategijos sąrašas. Prekybos atotrūkio strategija, Prekybos Strategijos Metams

More details Marketingo strategijos plėtojant prekybą prekybos strategijos aprašymas Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamos Lietuvos prekybos baldais verslo problemos ir aktualijos, pagrindžiamas marketingo strategijos plėtojimo būtinumas.

prekybos strategijos aprašymas

Magistro darbe nagrinėjamos šiuolaikinės marketingo teorijos ir koncepcijos, lyginami marketingo strategijų rengimo modeliai ir metodikos, analizuojami jų ypatumai ir etapų eiliškumas. Išanalizavus ir susisteminus literatūrą, pateiktas teorinis marketingo strategijos rengimo modelis, taikytinas prekyboje baldais.

Nagrinėjamos Lietuvos baldų sektoriaus plėtojimo bendrosios tendencijos šalies ir pasaulio kontekste, nustatomas baldų vartotojų elgsenos modelis perkant baldus, atliekama ir įvertinama baldų gamybos įmonių marketingo specialistų praktinė patirtis rengiant marketingo strategiją, sudaroma SSGG matrica. Remiantis mokslinės literatūros analize ir atliktais tyrimų rezultatais, projektuojamas perspektyvus prekybos baldais marketingo strategijos rengimo modelis.

prekybos strategijos aprašymas

Darbo pabaigoje pateikiamos baigiamojo magistro darbo išvados ir pasiūlymai. Darbą sudaro 7 dalys: įvadas, probleminė dalis, teorinė dalis, empirinių tyrimų dalis, projektinė dalis, išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas.

prekybos strategijos aprašymas

Darbo apimtis — p. Atskirai pridedami darbo priedai.

prekybos strategijos aprašymas

Svarbi informacija