Skirta investuoti

Lietuvą pasiekė pirmieji ekonomikai gaivinti skirti pinigai: pradės investuoti iš karto

Spausdinti Nuo m.

LV0000507, Apyvartinių lėšų paskola, užtikrinta technikos įkeitimu

Lietuvai tapus pilnateise ES nare, atsirado galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis, kurios buvo gaunamos pagal Lietuvos — m. Visa šio laikotarpio parama, skirta BPD ir Sanglaudos fondo projektams įgyvendinti, buvo 1, mlrd.

ES struktūrinių fondų lėšos Lietuvai skiriamos iš Europos socialinio, Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų pagal Lietuvos — m.

kaip nustatyti akcijų pasirinkimo sandorių kainą

ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją daugiau kaip 6, mlrd. Ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslui įgyvendinti pagal — metų ES fondų investicijų veiksmų programą skirta 6, mlrd.

Įgyvendinant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslą, — m.

Veiklos tęstinumo planas Sutelktinio finansavimo platformos Heavyfinance. Finansuotojas gali prarasti visą per Platformą gautą pelną ir ar investuotas sumas.

Lėšos koncentruojamos tose srityse, kurios gali užtikrinti ilgalaikį ir tvarų ekonomikos augimą ir jos konkurencingumą. Apie 10 proc. ES fondų lėšų planuojama skirti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimui, apie 8 proc.

Tikimasi, kad šios investicijos prisidės prie sąlygų vietinių ir užsienio investicijų pritraukimui pagerinimo, didins verslo konkurencingumą ir sudarys prielaidas spartesniam ekonomikos augimui. Taip pat labai svarbios yra investicijos į energetinio efektyvumo bei atsinaujinančios energetikos sritis, kurioms numatoma skirti 14,5 proc.

Investicijų skaičiuoklė

ES fondų lėšų. Informacinės visuomenės skatinimui numatoma skirti 3,6 proc. Bendrai šioms sritims numatoma skirti 28,8 proc. Iš jų ne mažiau nei 20 proc.

dvejetainiai variantai koks uždarbis

Viešojo valdymo veikloms, skirta investuoti pat finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, bus skirta 2,2 proc. ES fondų lėšų bei bus investuojama į aplinkosaugos priemones apie 12,5 proc. Numatomi skirta investuoti nauji mechanizmai integruotos teritorinės investicijos ir bendruomenių inicijuojama vietos plėtrainiciatyvą atiduodantys į aktyvių bendruomenių rankas.

dvejetainių parinkčių rodiklis 83 laimėjimo koeficientas

Taip pat remiamos tvarios miestų plėtros priemonės, kurioms įgyvendinti skiriama mažiausiai 5 proc. Europos regioninės plėtros fondo lėšų nacionaliniu lygiu.

Svarbi informacija